අර්බුද මැද්දේ චමුදිත ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශයට. - Info Sri Lanka News | Sinhala

අර්බුද මැද්දේ චමුදිත ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශයට.


රූපවාහිනී මාධ්‍යවේදියකු වූ චමුදිත සමරවික්‍රම මහතා ජනාධිපති විද්‍යුත් මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ලෙස පසුගියදා පත් කර ඇත.

ඔහු ටී. එන්. එල්. රූපවාහිනී සේවයෙන් මාධ්‍ය ජීවිතය ආරම්භ කර පුරා වසර 14ක් නිවේදකයෙකු ලෙස කටයුතු කර පසුව මැක්ස් රූපවාහිනී සේවයේ සාමාන්‍යාධිකාරීවරයා ලෙස සේවය කර ඇත. 

ජනාධිපතිවරයා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයාව සිටියදී මාධ්‍ය උපදේශක ලෙසටත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයාව සිටියදී මාධ්‍ය ලේකම් ලෙසටත් සේවය කර ඇති අතර පසුව ජාතික රූපවාහිනී සේවයේ නිවේදකයෙකු බවට පත්විය.

කෙසේ නමුත් මේ වන විට ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය අභ්‍යන්තර අර්බුද ගනනාවකට ලක්ව ඇත.

Share on Google Plus