'පොලු කැඩෙන්න ගැහුවේ ඇයි?' අගමැති අහයි.


ඊයේ දිනයේ විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන සභාව ඉදිරිපිට දී සිසුන්ට පහර දීමේ සිද්දිය පිළිබඳව තමන්ට වහා වාර්තාවක් ලබා දෙන්නැයි අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා නියෝග කර තිබේ.

ඒ නීතිය හා සාමය පිලිබඳ අමාත්‍යවරයාටයි.

මේ අතර අදාළ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් නීතිය හා සාමය පිලිබඳ අමාත්‍ය තිලක් මාරපන මහතා පොලිස්පතිවරයාගෙන් වාර්තාවක් ද ඉල්ලා තිබේ. 

Share on Google Plus