ජිනීවා ඇත්ත ගැන නාමල් අසයි - Info Sri Lanka News | Sinhala

ජිනීවා ඇත්ත ගැන නාමල් අසයි


ජිනීවාහිදී ඇමෙරිකාව විසින් ගෙන ආ යෝජනාව පිළිබඳව රටට එකක් හා ලෝකයට තවත් දෙයක් නොකියා ඒ පිළිබඳ සත්‍ය තත්ත්වය ජනතාවට හෙළි කරන්නැයි හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

ආණ්ඩුව දේශීය යාන්ත්‍රණයක් හරහා මානව හිමිකම් ගැටලු විසඳුවා යැයි පැවසුවද එයට විදේශීය මැදිහත්වීමක් තිබෙන බව මන්ත්‍රීවරයා සඳහන් කළේය.එවැනි විදේශීය මැදිහත්වීමක් සහිත යාන්ත්‍රණයකට තමා විරුද්ධ බවද නාමල් රාජපක්ෂ මහතා කීය.

එක්සත් ජාතික පක්ෂය සිය ඡන්ද ව්‍යාපාරයට උපකාර කළ පාර්ශ්ව සතුටු කරමින් සිටින බවත්, එයින් බාහිරව මානව හිමිකම් ගැටලු විසඳාගැනීම සඳහා සැබෑ දේශීය යාන්ත්‍රණයක් ක්‍රියාවට නංවන ලෙසත් ඔහු සඳහන් කළේය.

එසේම රට ආරක්ෂා කළ රණවිරුන් ආරක්ෂා කිරීම සෑම පාර්ශ්වයකගේම වගකීම බවද ඔහු සඳහන් කළේය. 


Share on Google Plus