මහින්ද චින්තන සහෘද සංසදය කෝටි ගණන් ගහලද?


“මහින්ද චින්තන සහෘද සංසදය” නමින් පසුගිය රජය අවදියේ සිටි ප්‍රබලයන් පිරිසක් එක්වී රාජ්‍ය ආයතනවල මුදල් රුපියල් කෝටි ගණනක් වංචාකාරී ලෙස පෞද්ගලික ප්‍රයෝජනයට ගැනීම සම්බන්ධයෙන් කොළඹ මූල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාසය පරීක්ෂණ ආරම්භ කර තිබේ.

මහින්ද චින්තන සහෘද සංසදය පුණ්‍ය ආයතනයක් හෝ සද්කාර්ය ආයතනයක් වශයෙන් රජයේ ලියාපදිංචි නොකර ව්‍යාජ ලෙස පවත්වාගෙන ගිය එකකි.

අමාත්‍යාංශ ලේකම් ධුරයක් ඇතුළු විවිධ තනතුරු දැරු විලී ගමගේ මහතා එම සංසදයේ සභාපතිවරයාව සිට ඇති අතර හිටපු වරාය සභාපති ප්‍රියත් බන්දු වික්‍රම මහතා එහි ලේකම්වරයා ලෙස කටයුතු කර තිබේ.

රජයේ ආයතනවලට ලිපි යවා ඉල්ලීමක් නොව, නියෝගයක් වශයෙන් ලක්ෂ ගණනින් මුදල් එකතු කර, එසේ එකතු කරගන්නා රුපියල් කෝටි ගණනක මුදල් මේ සහෘද කණ්ඩායමේ සාදවලට ‍වියදම් කර ඇති බව අනාවරණය වී තිබේ.

මූල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාසය එම වංචාව සම්බන්ධව සිදුකර ඇති මූලික පරීක්ෂණවලින් මේ වන විට රුපියල් හත්කෝටි අනූලක්ෂයක පමණ මුදලක් එම සංසදයට ලබාගෙන සාද සඳහා වියදම් කර ඇති බව අනාවරණය වෙයි.

ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම්, වරාය අධිකාරිය, විනිමය සුරැකුම්පත් ආයතනය ඇතුළු සමාගම් විශාල ප්‍රමාණයකින් එම රුපියල් හත් කෝටි අනූලක්ෂය එක්රැස් කරගෙන ඇති බව දැනටමත් මූල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාසය හෙළි කරගෙන තිබේ.

සෑම ආයතනයක්ම රුපියල් ලක්ෂ පහළොව විස්ස  ආදි වශයෙන් එම මහින්ද චින්තන සහෘද සංසදයට මුදල් ලබා දී ඇතැයි කියති.

Powered by Blogger.