ලංකාවට එන ගුවන් යානා කම්හල. - Info Sri Lanka News | Sinhala

ලංකාවට එන ගුවන් යානා කම්හල.


ගුවන්යානා එකලස් කිරීමේ කර්මාන්ත ශාලාවක් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදි කිරීමට සූදානම්වන බව වාර්තා වනවා.

de Havilland Canada සමාගම හා මෙරට  සමාගමක් එක්ව මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත බවයි පැවසෙන්නේ.

මෙහි දී de Havilland Canada DHC-7 යානය නිෂ්පාදනය කිරීමට නියමිතයි.


Share on Google Plus