ජනවාරි 8 කුමන්ත්‍රණයේ තොරතුරු රැසක් හෙළිවේ.


ජනවාරි අටවැනිදා අරලියගහ මන්දිරයේදී සිදු වුණ කුමන්ත්‍රණයට අදාළ පරීක්ෂණ සඳහා බෙහෙවින් වැදගත්වන උපදෙස් රැසක් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ලබා දී තිබේ. එම පරීක්ෂණයට අදාළ වන සිද්ධීන් ගණනාවකි. ඒ සෑම සිද්ධියකටම අදාළව පරීක්ෂණ අංශ වෙත උපදෙස් ලබා දී ඇත.

ඒ සිද්ධින් අතරින් සීසීටීවී කැමරා දර්ශන එක් සිද්ධියක් පමණි. යම් හෙයකින් එහි දර්ශන මැකී ගොස් තිබුණි නම් එම මැකීයෑමට අදාළ නිශ්චිත කාරණය සොයා ගැනීමට හැකි තාක්ෂණය ශ්‍රී ලංකාව සතුය. ඊට අමතරව එය ඉබේ මැකීගියාද එසේ නැතිනම් බලහත්කාරයෙන් මකා දැමුවාද යන්න ගැනත් තාක්ෂණය ඔස්සේ සොයා ගැනීමට පිළිවන.

මෙම පරීක්ෂණයට අදාළ පැමිණිල්ල විදේශ කටයුතු ඇමැති මංගල සමරවීර මහතා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට ඉදිරිපත් කැර ඇත.

Share on Google Plus