හමුදාවෙන් විකුණූ අවි ඇවන්ගාඩ් නැවේ - 20ක් අතුරුදහන් - 59ක් ගැන සැකයි


ගාලූවරායේදී පරීක්ෂාවට ලක් කළ ඇවන්ගාඩ් නෞකාවේ තිබූ ගිනි අවි 816ක් යුද හමුදාව, රක්නාලංකා ආරක්ෂක සමාගම වෙත විකුණන ලද ඒවා බව එම අවි පරීක්ෂා කළ බරපතල වංචා සහ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කරන ජනාධිපති පරීක්ෂණ ඒකකය අනාවරණ කරගෙන තිබේ. එමෙන්ම, එහි තිබූ ගිනි අවි 20ක් අතුරුදන්වී ඇති බවද එහිදී හෙළි වී ඇති අතර නෞකාවේ තිබී සොයා ගත් ගිනි අවි 59ක් පිළිබඳව සැක මතුවන බවද කොමිසම සඳහන් කරයි.

බරපතල වංචා සහ දූෂණ විමර්ශනය කරන ජනාධිපති කොමිසමේ නිලධාරීන්, ගාල්ල වරාය ආසන්න මුහුදේදී නාවික හමුදා භාරයට ගෙන පසුව පරීක්ෂණ සඳහා පොලීසියට භාරදුන් ඇවන්ගාඩ් නෞකාව බදාදා සිට පරීක්ෂාවට ලක් කළ අතර එම පරීක්ෂණ කටයුතු අද (30) තුන්වන දිනටත් සිදුකිරීමට බරපතල වංචා විමර්ශනය කරන විශේෂ ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිසම තීරණය කර ඇත.

Share on Google Plus