විහාර මහා දේවි උද්‍යානයට WIFI


කොළඹ විහාර මහා දේවී උද්‍යානය තුළ වයිෆයි ( WIFI) කළාපයක් ස්ථාපිත කිරීමට එය පාලනය කරන කොළඹ නගරසභාව තීරණ්‍ය කර තිබෙනවා.

එම කළාපය අනිද්දා දිනයේදී විවෘත කිරීමට නියමිත අතර කොළඹ නගරාධිපති එම්.ජේ.එම්. මුසම්මිල් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එහි කටයුතු සිදුවෙනවා. 


Share on Google Plus