සම්මුතිවාදයෙන් වැඩකරද්දි ෂෙයාර් එක බෙදෙන හැටි ඇමති සොයිසා කියයි (Video) - Info Sri Lanka News | Sinhala

සම්මුතිවාදයෙන් වැඩකරද්දි ෂෙයාර් එක බෙදෙන හැටි ඇමති සොයිසා කියයි (Video)


යහපාලනය කෙරෙන්නේ සම්මුතිවාදයෙන්ය. යහපාලනය ජනපති මෛත්‍රීගේය. සම්මුතිවාදය අගමැති රනිල්ගේය. මේ නායකයන් දෙදෙනාගේම අනුගාමිකයෝ කැබිනට් මණ්ඩලයේත්, පාර්ලිමේන්තුවෙත්, ඉන් පිටතත් සිටී.

වාරිමාර්ග අමාත්‍ය විජිත් විජිතමුණි සොයිසා මහතා බිබිල මැදගම පැවති ජනහමුවකදී පැවසුවේ බොහෝ දෙනෙකුට නව දේශපාලන සංස්කෘතිය සම්මුතිවාදය හඳුනාගෙන නැති බවය. කොඩි වැලට බැනර් එකට රංඩු නොකරන ලෙස ඔහු ඉල්ලා සිටිනවා.  

"අපිට අන්තිමට ඉතුරුවෙන්නේ කරපු හොඳ සහ නරක වැඩ විතරයි. මම කරන වැඩවලින් සියයට පනහක් රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර ඇමතිතුමාටති අයිතියි. එතුමාත් එතුමාගේ පාක්ෂිකයෝත් මේ ආණ්ඩුවට හවුල්. මම ප්‍රාථමික වැඩ කරන්නෙ නෑ.මම ශ්‍රේෂ්ඨ වැඩ ජ්‍යෙෂඨ මම කරන්නෙ. අපි දෙන්නට ගහබැනගන්න දෙයක් නැහැ. අපි දෙන්න එකට පාර්ලිමේන්තුවෙඉන්නව. මමත් රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර එකම කැබිනට් මණ්ඩලයේ ඉන්නව."  Share on Google Plus