දියවඩන නිලමේ සටන උණුසුම් වන ලකුණු!


මහනුවර ඓතිහාසික මහනුවර ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ වැඩබලන දියවඩන නිලමේවරයාගේ ධූර කාලය මේ මස 30 වනදායින් අවසන් වන අතර මීලග දියවඩන නිලමේවරයගේ ධූරය ලබා ගැනීඹ සඳහා මේ වනවිට සිව්කොන් සටනක් ඇති වී තිබෙන බව වාර්තා වේ.

දැනට වැඩබලන දියවඩන නිලමේ තනතුර දරන නිලංග දෑල මහතාත් හිටපු දිවඩන නිලමේවරයෙකු වූ නෙරංජන් විජයරත්න මහතාත් පුංචි බණ්ඩාර සේනානායක මහතාද මේ වනවිට එම තනතුර අපේක්ෂාවෙන් කටයුතු කරමින් සිටින බව පැවසේ.

මෙම තිදෙනාට අමතරව වත්මන් ආණ්ඩුවේ පිරිසක් මුලික වී ආණ්ඩුවේ පුද්ගලයකු දියවඩන නිලමේ තනතුර සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමට සූදානම් වන බව අනාවරණය වේ.  දියවඩන නිලමේවරයා තෝරා පත්කර ගැනීමට ඡන්ද බලය හිමි භික්ෂූන් වහන්සේලා ඇතුළු 200 දෙනෙකු සිටින අතර ඔවුන්ගෙන් බහුතර කැමැත්ත ලබන පුද්ගලයා දියවඩන නිලමේ තනතුරට පත් වේ.

Powered by Blogger.