පූර්ණ බලැති ජාතික කෘෂිකර්ම අධිකාරියක්. - Info Sri Lanka News | Sinhala

පූර්ණ බලැති ජාතික කෘෂිකර්ම අධිකාරියක්.


වී අස්වනු මිලදී ගැනීම සඳහා පූර්ණ බලැති ජාතික කෘෂිකාර්මික අධිකාරියක් ස්ථාපිත කිරීමට පියවර ගන්නා බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අද (03දා) පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසීය.

අගමැතිවරයා මේ බව පැවසුවේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා නැගූ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු සපයමිනි.

වී ගොවියාටත්, පාරිභෝගිකයාටත් උපරිම වාසියක් සහ සහනයක් සැලසෙන පරිදි ගොවියන්, පාරිභෝගිකයන් යන දෙපාර්ශ්වයම ආරක්ෂා කර ගැනීම අපේ වගකීමක්. අස්වනු මිලදී ගැනීම සඳහා පූර්ණ බලැති ජාතික කෘෂිකාර්මික අධිකාරියක් ස්ථාපිත කිරීමට පියවර ගන්නවා* යැයි අගමැතිවරයා පැවසීය.


Share on Google Plus