නාමල් බබා නීති විභාගයට ලියූ හැටි කවුරුත් දන්නවා.


ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ පද්ධතිය පිළිබඳව විශ්වාසයක් ඇති නොවීමට පසුගිය රජයේ ක්‍රියාකලාපය හේතු වූ බව විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය මංගල සමරවිර මහතා පැවැසීය.

"නීති පද්ධතිය ස්වාධිනය කියලා අපි කාටවත් ඇදුම් ඇඳගෙන කියන්න බෑ. නාමල් බබා නීති විභාගයට ලියූ හැටි අපි කවුරුත් දන්නවා. විනිසුරන් පත්කළේ ජනපතිගේ උවමනාවට. 18 න් (ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය) අගමැති මැද මුලනේ කටු හැරෙන්න අනෙක් දේවල් ලෙවක පුද්ගලයෙක් කළා." යැයි ඔහු පැවැසීය. 

Share on Google Plus