මාළඹේ පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලය වසා දැමිය යුතුයි.


මාළඹේ පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලය වසා දැමීමට වත්මන් රජය කඩිනම් පියවර ගත යුතු බව වෛද්‍ය පීඨ ශිෂ්‍ය ක්‍රියාකාරී කමිටුව පවසනවා. 

ඊයේ කොළඹ පැවැති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් එම කමිටුවේ කැදවුම්කරු රයන් ජයලත් කියා සිටියේ ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව ද මේ වන විට වෛද්‍ය පීඨයක් ලෙස මාළඹේ පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලය, තවදුරටත් වෛද්‍ය පීඨයක් ලෙස පවත්වාගෙන යාමට නුදුසුදු බව පිළිගෙන ඇති බවයි. 


Share on Google Plus