සරණාගතයින් වෙනුවෙන් රටක් මිලට ගන්න හදන ධනවතා. - Info Sri Lanka News | Sinhala

සරණාගතයින් වෙනුවෙන් රටක් මිලට ගන්න හදන ධනවතා.


ග‍්‍රීසියෙන් හෝ ඉතාලියෙන් තමාට රටක් මිලදී ගැනීමට අවශ්‍ය බව කලාපීය ධනවතකු වූ නාගුයිබ් සවිරිස් විසින් ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.

සමාජ ජාල ගිණුම් ඔස්සේ ඔහු මේ බව සඳහන් කර තිබූ බව විදෙස් වාර්තාවල සඳහන්.

ඔහු මෙලෙස රටක් මිලදී ගැනීමට ඉල්ලා සිටින්නේ රට රටවලින් නෙරපනු ලබන සරණාගතයන් වෙනුවෙන් වීම විශේෂයක්.

තවමත් ඔහුට රටක් මිලදී ගැනීමට නොහැකි වුවත් එම රටට ‘බලාපොරොත්තුව’ (Hope) යන්න නමක් ද දැනටමත් යොදා තිබෙනවා.


unnamed (1) unnamed (2)


Share on Google Plus