විශ්ව ළමා දිනය වෙනුවෙන් Green Blood සමාජ සත්කාරයක.


විශ්ව ළමා දිනය නිමිත්තෙන් Green Blood UNP සංවිධානයේ මහරගම ආසන බලමණ්ඩලය විසින් සංවිධානය කරනු ලැබූ සමාජ සත්කාරයක් ඊයේ (27) උදෑසන වජිර ශ්‍රී ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ දී පැවැත්විණි.

මෙම වැඩසටහන සංවිධානයේ Green Blood UNP සංවිධානයේ ප්‍රධාන උපදේශක ලසන්ත ගුණවර්ධන මහතාගේ මඟපෙන්වීම යටතේ පැවැත්වුණු අතර දේශපාලන සංවිධානයක් විසින් මෙවැනි කටයුත්තක යෙදීම කැපී පෙනෙන සිද්ධියක් විය.
Share on Google Plus