කොළඹට මුස්ලිම් අමාත්‍යධුරයක් අහිමි කිරීමට එරෙහිව ප්‍රබල විරෝධයක්.


පැවැති මහ මැතිවරණයේදී එක්සත් ජාතික පක්ෂයට කොළඹ දිස්ත්‍රිකයේ ජයග්‍රහණය ලබා දීම වෙනුවෙන් ඡන්දය දුන් මුස්ලිම් ජනතාව ප්‍රබල විරෝධයක් මතු කරමින් සිටින බවට වාර්තා වෙයි.

ඒ කොළඹ මුස්ලිම් ජනතාව නියෝජනය කරමින් කිසිදු කැබිනට්, රාජ්‍ය හෝ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යධුරයක් නොලැබීම හේතුවෙනි.

දෙමල ජනතාව නියෝජනය කරමින් කොළඹ  දිස්ත්‍රිකයෙන් තේරී පත්වූ එකම අපේක්ෂකයා වූ මනෝ ගනේෂන් මහතාට ද අමාත්‍ය ධුරයක් ලැබෙද්දී කොළඹ දිස්ත්‍රිකය නියෝජනය කරමින් පත්වූ මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරුන් දෙදෙනා වූ එස්. එම්. මරික්කාර් මහතා හා මුජබර් රහුමාන් මහතා යන මහත්වරුන්ගෙන් එක් අයෙකුටවත් අමාත්‍යධුරයක් නොලැබුණේ ඇයිදැයි කොළඹ මුස්ලිම් ජනතාව ආණ්ඩුවෙන් ප්‍රශ්න කරති.

තවත් කැබිනට් අමාත්‍යධුර දෙකක් හා නියෝජ්‍ය හා රාජ්‍ය අමාත්‍යධුර පහක් පත්කිරීමට නියමිතය. 

එහිදීවත් කොළඹ මුස්ලිම් ජනතාව තමන් වෙනුවෙන් නියෝජනයක් ලැබේයැයි බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින අතර එසේ නොලැබුණහොත් ප්‍රබල දේශපාලන තීන්දු කිහිපයක් ම ගැනීමට ඔවුන් කටයුතු කරමින් සිටියි.

කොළඹ දිස්ත්‍රිකයේ දෙවන වැඩිම ජනගහනය මුස්ලිම් ජාතිකයන් වන අතර ඔවුන්ගෙන් වැඩි බහුතරයක් ද එක්සත් ජාතික පක්ෂ සාමාජිකයන්ය.Powered by Blogger.