දේශය අනතුරේ - ඇමතිවරු ඔහේ බලා හිදී.


එජාපය, ශ්‍රීලනිපය ප්‍රමුඛ පාලනයේ කැබිනට් ඇමතිවරුන්, රාජ්‍ය ඇමතිවරුන්, නියෝජ්‍ය ඇමතිවරුන් පත් කර සැලකිය යුතු කාලයක් ගතවී ඇතත් මේ වන තෙක් ඔවුන්ට අදාළ ආයතන හෝ විෂය පථයන් වෙන් කර නොමැති වීම නිසා බොහෝ ඇමතිවරුන් මේ වනවිට පිළිගැනීමේ උත්සව පමණක් පවත්වමින් සිටින බව වාර්තා වේ.

කැබිනට් මණ්ඩලය වෙනමත්, රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් හා නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් වෙන වෙනමත් දිවුරුම් දීම සිදු කරනු ලැබුවත් ඒ ඒ අමාත්‍යංශවලට අයත් විෂය පථයන් පිළිබඳව ජනාධිපතිවරයාගේ අවසන් තීරණය රජයේ මුද්‍රණාලයට ලබා දිය යුතුය. එහෙත් මේ වනතෙක් ඒ පිළිබඳව අවසන් ලේඛනයක් රජයේ මුද්‍රණාලය වෙත ලැබී නොමැති බව වාර්තා වේ.

ඇමතිවරුන් හා නියෝජ්‍ය ඇමතිවරුන් තමන්ගේ ධූරවල වැඩ බාරගනිමින් පිළිගැනීමේ උත්සව සංදර්ශන පවත්වමින් මේ වනවිට කාලය ගත කරමින් සිටී. ඔවුන් තම තමන්ට අදාළ විෂයන් හා කාර්යභාරය කුමක්දැයි යන්න පිළිබඳවත් මේ වනතෙක් නොදන්නා බව පැවසේ.

රාජපක්ෂ පාලනයේ ඇමති මණ්ඩලය පත් කිරීම විවේචනය කරමින් පත්වූ වත්මන් හවුල් ආණ්ඩුව කිසිදු විද්‍යාත්මක පදනමක් නොමැතිව යහපාලනය  නමින් අති විශාල ඇමති මණ්ඩලයක් නම් කර රාජපක්ෂ ගිය මාවතේම ගමන් කිරීම ආරම්භ කර තිබේ.


Powered by Blogger.