තනතුරු ඉල්ලා කිසිවෙකු ඉදිරියේ පින්සේණ්ඩු වෙන්නේ නැහැ. - Info Sri Lanka News | Sinhala

තනතුරු ඉල්ලා කිසිවෙකු ඉදිරියේ පින්සේණ්ඩු වෙන්නේ නැහැ.


ජාතික ආණ්ඩුවේ අමාත්‍ය ධුරයක් , රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයක් හෝ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයක් නොලැබුණ ද තමන් සැම විටම පක්ෂයේ මතයට ගරු කරන බව මාතර දිස්ත‍්‍රික් එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී බුද්ධික පතිරණ මහතා පවසනවා.

ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ තනතුරු හෝ වරප‍්‍රසාද බලාපොරොත්තුවෙන් තමන් කිසිදා දේශපාලනය නොකරන බවයි. තනතුරු හෝ වරප‍්‍රසාද බලාපොරොත්තුවෙන් කිසිවෙකුත් ඉදිරියේ පින්සෙණ්ඩු වීමට තමා සූදානම් නොමැති බවද බුද්ධික පතිරණ මහතා වැඩිදුරටත් කියා සිටියා.


Share on Google Plus