ඕස්ට්‍රේලියාවට නව අගමැතිවරයෙක්. - Info Sri Lanka News | Sinhala

ඕස්ට්‍රේලියාවට නව අගමැතිවරයෙක්.


ඕස්ට්‍රේලියා අගමැති ටෝනි ඇබට් ලිබරල් පක්ෂ නායකත්වය සඳහා පැවැති ඡන්දෙයන් පරාජයට පත් විය.

ඔහුට ඡන්ද 44ක් ද, ඔහුගේ ඇමැති මණ්ඩලයේ මැල්කම් ටර්න් බුල් ඡන්ද 54ක් ද ලබා ඔහු පරාජය කළේය.

මේ අනුව ඕස්ට්‍රේලියාවට අලුත් අගමැතිවරයකු පත් වීමට නියමිතය.
ජුලියා බිෂොප් පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය නායිකාව ලෙස වැඩි ඡන්දයෙන් පත් වූවාය.

නව අගමැතිවරයා ලෙස ටර්න් බුල් දිවුරුම් දීමට නියමිතය. 2013ට පසු ඕස්ට්‍රේලියාවට පත් වූ සිව් වැනි අගමැති ඔහුට.

ඇබර්ට් සිය ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය ආණ්ඩුකාරවරයාට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසුව ටර්න් බුල් අගමැති පදවියේ දිවුරුම් දෙනු ඇත.

ලේබර් පක්ෂයේ අගමැතිනිය වූ ජුලියා ගිලාඩ් 2013 ජූනි මාසයේ පක්ෂ නායකත්වය පිළිබඳ ඡන්දයේ දී කෙවින් රඩ් විසින් පරාජය කැරිණි.
ඉන්පසුව පැවැති මහ ඡන්දයේ දී ටෝනි ඇබට්ගේ ලිබරල් පක්ෂය ජය ගත්තේය.

2010 දී රඩ් අගමැති ධුරයෙන් ඉවත් කිරීමට ජුලියා ගිලාඩ්ට හැකි විය.
ටර්න් බුල් නීතීඥ වරයෙකි, ව්‍යාපාරිකයෙකි.

2008, 2009 දී විපක්ෂයේ සිටි ලිබරල් පක්ෂයට නායකත්වය දුන් ටර්න් බුල් ඇබට් විසින් පරාජය කැරුණේ එක ඡන්දයකිනි.

දේශගුණ විපර්යාස සම්බන්ධයෙන් හා සමලිංගික විවාහයට ඔහු දක්වන සහයෝගය නිසා ඕස්ට්‍රේලියාවේ බොහෝ දෙනෙක් ඔහුට කැමති නැත.
ටර්න් බුල් ලබන 29 වැනි දා දිවුරුම් දීමට නියමිතය.

Share on Google Plus