මෛත්‍රී - රනිල් රජයේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය පස්වරු තුනට. - Info Sri Lanka News | Sinhala

මෛත්‍රී - රනිල් රජයේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය පස්වරු තුනට.


නව කතානායකට සුබ පැතීමෙන් පසුව පාර්ලිමේන්තුව පස්වරු පස්වරු තුන දක්වා කල්තැබිණි.

ජනපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා පාර්ලිමේන්තුවේ දී රාජාසන කතාව ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය. නව රජයේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයද ජනපති ඉදිරිපත් කරනු ඇත.

Share on Google Plus